Ekologik monitoring

– tabiatdan foydalanishning ekologik holatini baholash;
– ehtimoliy ekologik xavfni baholash;
– ifloslangan joylarni aniqlash;
– noqonuniy chiqindilarni aniqlash;
– mavjud chiqindilarni saqlash yerlari nazorati;
– korxonalar faoliyati nazorati.

Umumiy: zaruriy tashkiliy ishlar o’tkazish borasidagi aniq tavsiyalar berish orqali kuzatuv ob’ektlarining ekologik holati to’g’risida batafsil hisobot.

Close Menu