Elektr uzatish tarmog'ini tekshirish

– har qanday uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlarini tekshirish;
– batafsil yuqori tekshiruv;
– fazoviy elektr uzatish tarmog’i chegaralari doirasidagi so’qmoqlar dolzarb kengligi;
– raqamli yuza modelida ajralib turadigan alohida daraxtlarning balandliklari;
– xavfsizlik zonasidagi xavf ostida bo’lgan daraxtlarning soni va joylashishi;
– xavfsizlik zonasidagi daraxtlar va butalarga tahdid soladigan hudud;
– xavfsizlik zonasidagi alohida daraxtlarning yiqilish zonalari;
– fazoviy elektr uzatish tarmog’i chegaralari doirasidan xavszilik zonasidagi o’simliklargacha bo’lgan gorizontal masofalar;
– yerlarning raqamli modeliga mos keladigan metrik xususiyatlar.

Umumiy: elektr uzatish tarmog’lari va chegaralari holati to’g’risida batafsil hisobot.

Close Menu